Geschiedenis

Hart voor Zaanstad bestaat sinds 2005 en heeft deelnemers uit kerken en christelijke organisaties
vanuit de brede christelijke traditie. Sindsdien heeft het netwerk een rol gehad in verschillende
gezamenlijke Paas- en Kerstdiensten, Volkskerstzang, Gebed voor de stad, Gebedsweek, Sonrise-
sportweken, contacten met de gemeentelijke overheid, de start van St. Present en YfC-Zaandam.

Grondslag

Net als de kerken van alle tijden en alle plaatsen hebben wij de apostolische geloofsbelijdenis als
basis. Daar willen wij gestalte aan geven vanuit wat Jezus in de Bergrede tot ons zegt, zoals verwoord
in Mattheüs 5:


"Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad
betichten.
Verheug je en juich,
want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Jullie zijn het zout der aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat zij jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.